ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު މިއަދު އޮތް ގުޅުން ކުރިއަށް ވުރެ ވަރުގަދަ ކަމަށާއި، އިންޑިއާއަކީ ރާއްޖެއިން ގޮވާލި ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް އެންމެ އަވަހަށް އެހީތެރިވާ ގައުމު ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާގައި ކުރިއަށްދާ ޑިފެންސް ކޮންކްލޭވްގައި ދެއްވި ވީޑިއޯ މެސެޖެއްގައި، މާރިޔާ ވަނީ، ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން ވެސް އިންޑިއާއިން ވެދެއްވާ އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

"މިއަދު ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުން ކުރިއަށްވުރެ ވަރުގަދަ. އެއީ ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތާރީހާއި، ތަސައްވުރުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ކަމެއް ނޫން. އިންޑިއާ އަކީ ބޭނުން ޖެހިފައިވާ ކޮންމެ ދަނޑިވަޅެއްގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުރަތަމަ އަދި އެންމެ މޮޅު ރެސްޕޮންޑަރަކީ އިންޑިއާ"
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ

2004 ވަނަ އަހަރު ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިސާއާ، ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އިންޑިއާ އިން ލިބުނީ މުހިއްމު އެހީތަކެއްކަން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އިންޑިއާއިން ވަނީ ރާއްޖެއަށް 250 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މާލީ އެހީ ދީފައެވެ. އަދި މި ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު މާލީ އެހީއަކީ އިންޑިއާއިން ދިން އެހީކަމަށް ވިދާޅުވެ މާރިޔާ ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.

މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު، ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޑިފެންސް ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެ ގައުމު ދެމެދު ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ.