ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން މުލިއާގެ ދޫކުރައްވާ އަމިއްލަ ގެކޮޅަަކަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރައީސް ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން ބަދަލުވެވަޑައިގަތީ ފަޒްނާގެ އާއިލީ ބޭފުޅުން ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ގެ ކަމަށްވާ މ. ސަނީ އަށެވެ.

ރައީސް ސޯލިހާއި، އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ މުލިއާގެއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރެއްވީ ނޮވެމްބަރު 30, 2018 ގައެވެ. ރައީސް ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން މުލިއާއިން ސަނީއަށް ބަދަލުވެވަޑައިގެންނެވީ ރިޔާސީ ދައުރު ނޮވެމްބަރު 17 ގައި ފުރިހަމަކުރައްވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުން ދުރުވެ ވަޑައިގަންނަވާނެތީއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު މުލިއާގެއިން ބަދަލުވެވަޑައިގެންނެވި އެ ގޮޅަށް ދެން ވަޑައިގަންނަވާނީ މިމަހުގެ 17 ގައި ހުވާ ކުރައްވައި އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒެވެ. މުލީ އާގެއަކީ ރައީސްސުލްޖުމްހޫރީއްޔާ ދެކަނބަލުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްފައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ ގެކޮޅެކެވެ. ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުއްގައްޔޫމާއި، މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެސް ވަނީ އެބޭބޭފުޅުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގައި އެގެކޮޅުގައި ދިރިއުޅުއްވާފައެވެ.

ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމާއެކު މުއިއްޒު ވެގެންދާނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހަތްވަނަ ރައީސަށެވެ. ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރިއްޔާ އާއެކު ގުނާނަމަ އަށްވަނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.

އިންތިހާބީ ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ދިރިއުޅުއްވާނެ ގެކޮޅެއް އަދި ރަސްމީކޮށް ހާމަކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.