މާލޭގެ ސްކޫލެއްގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ ދަރިވަރަކު 15 އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

އެ ކުއްޖާ ދެއްކި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކެއް ދައްކުވައިދޭ ސްކްރީންޝޮޓު ތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުން އަންނަ އިރު އޭނާ ރޭޕް ކުރި ކުދިންގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ އާއިލާ ދެ ކުއްޖަކު ހިމެނޭ ކަމަށް ބުނެއެވެ. އަދި އޭގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ 2 އަހަރުގެ ކޮއްކޮ ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ސްކްރީންޝޮޓުތަކުގައި ބުނެފައި އޮއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެއީ މާލޭގެ ސުކޫލެއްގައި މަތީ ސާނަވީއަށް ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުން އަންނަ ދަރިވަރެކެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ޕޯސްޓުތަކުގައި، އޭނާއާއި އެހެން ކުއްޖަކާ ދެމެދު ދެކެވުނު ވާހަކަތައް ކަމަށް ބުނާ ޗެޓްލޮގުތަކެއް ހިމަނާފައި ވާއިރު އޭނާ ވަނީ އުމުރާ ނުގުޅޭ ތަފާތު އެކި، ބަދުއަހްލާގީ ވާހަކަތައް ދައްކާފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލަ ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް އައުމާއެކު، އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގުކޮށް، ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.