ޗައިނާއިން މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 އަކީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ބައްޔެކެވެ. މިބަލީގެ އަލާމާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރޯގާއާއި ހުން އައުމާއި، ބޮލުގައި ރިއްސުން އަދި ކެއްސުމާ އެކު ނެވާލާން އުނދަގޫވުން ފަދަ އަލާމާތްތަކެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެއިން ވަނީ މިހާރު، ޗައިނާ، އިރާން، އިޓަލީ، ބަންގްލަދޭޝް ޖަރުމަން، ސްޕޭން އަދި ސައުތް ކޮރެއާގެ ދެ ސަރަހައްދަކުން މީހުން ރާއްޖެ އެތެރެވުން ވަގުތީގޮތުން މަނާ ކޮށްފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ...