Jehigen huri imaaraathun adu gadhavaathee huttuvan eri meehaku vaigolhi ah vettijje
މާލޭގައި ހަދަމުންދާ އިމާރާތެއްގެ މަތިން ބަސްތާއެއް ވެއްޓިފައި / ފައިލް ފޮޓޯ

ޖެހިގެން ހުރި އިމާރާތުން އަޑުގަދަވާތީ ހުއްޓުވަން އެރި މީހަކު ވައިގޮޅިއަށް ވެއްޓިއްޖެ

ޙުސައިން މަޚްތޫމް 15 August 2019, 17:55

މާލޭގައި ހަދަމުންދާ އިމާރާތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ އަޑުގަދަވެގެން އެކަން ހުއްޓުވުމަށް އިމާރާތަށް އެރި މީހަކު ވައިގޮޅިއަށް ވެއްޓިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މާފަންނުގައި ހަދަމުންދާ އިމާރާތަކުން އަޑުގަދަވާތީ، ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން، ޖެހިގެން ހުރި ގޭގައި ދިރިއުޅޭ 40 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ އިމާރާތަށް އަރާ އުޅެނިކޮށް އެ އިމާރާތުގެ ވައިގޮޅިއަށް ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެމީހާ ވެއްޓުނީ އިމާރާތުގެ ފަސްވަނަ ފަންގިފިލާގެ ވައިގޮޅިން ދެވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ކަމަށެވެ. މިހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 10:15 ހާއިރު ކަމަަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި ހާދިސާގައި ވެއްޓުނު މީހާގެ ބޭރުފުށުން މާބޮޑު އަނިޔާއެއް ލިބިފައިި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވައިގޮޅީގައި ހުރި އޭސީގެ އައުޓްޑޯ ދެ ޔުނިޓަށް ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އަދި އެމީހާ އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސް ފަރުވާދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް މާލޭގައި ހަދަމުންދާ އިމާރާތްތައް ގިނަވެ ދަންވަރާއި ދުވާލުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ އާންމުން އަންނަނީ އެކަމާ ޝަކުވާކޮށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އަދި މިހެން މަސައްކަތް ކުމުގެ ތެރޭގައި ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ވެސް ވަނީ ހިނގާފައެވެ.

އިތުރު ލިޔުންތައް ހަބަރު މާލެ ސިޓީ
މިލިޔުން ކިޔާލުމުން 0% 0% 0% 0%
ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!