ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޙުސައިން މަޚްތޫމް 11 July 2019, 23:16
Hathiyaaru beynun kohggen maaraamaaree hingi massalaehgai meehaku haayrukohffi
ހދ. ފިނޭ

ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ބިދޭސީއަކާ މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައެއްގައި ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އިއްޔެގެ ހަވީރު 4:25 ހާއިރު ހދ. ފިނޭގައި ބިދޭސީއަކާ ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގައިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން 38 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މި މީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖެހުމަށް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން އަންނަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!