މާ ބޮޑަށް ދުޅަހެޔޮވާން ހަދައިގެން މަރުގެ ތުންފަތް މައްޗަށް!

އައިޝާ ރީމާ 20 March 2019, 09:41
Maabodah dhulhaheyovaan hadhaigen maruge thunfai mahchah
އާފަލަކަށް ސިރިންޖެއް ހަރާފައިވާ މަންޒަރު ދައްކައިދިނުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ރަމްޒީ ތަސްވީރެއް / ފޮޓޯ: ވީޑިއޯ ބްލޮކްސް

ދުޅަހެޔޮކޮށް ހުރުމުގެ ނަމުގައި، އަމިއްލަ ހަށިގަނޑަށް މޭވާގެ ދިޔަ އިންޖެކްޓްކުރި ޗައިނާގެ އަންހެނަކު ކިރިއާ މަރުނުވެ އޮއްވާ ސިއްހީ ފަރުވާދީފިއެވެ.

އުމުރުން 51 އަހަރުގެ މި އަންހެން މީހާގެ ލިވާގެ އިތުރުން ކިޑްނީއާއި ހިތާއި ފުއްޕާމޭވެސް ހަލާކުވެފައިވާއިރު، އިންޓެންސިވް ކެއާ ޔުނިޓުގައި 5 ދުވަސް ވަންދެން ވަނީ ފަރުވާދީފައެވެ.

މި އަންހެން މީހާގެ ގަޔަށް އަމިއްލައަށް ޖަހަމުންދިޔަ މޭވާ ދިޔައިގެ އިންޖެކްޝަންތަކުގައި ވިއްސަކަށް މޭވާގެ ބާވަތްތައް އެކުލެވޭ ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސްދަރަކާއި ހަވާލާދީ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ގަޔަށް މޭވާ ދިޔަ އިންޖެކްޓް ކުރުމާއެކު އެމީހާގެ ގައި ކަހަން ފަށާ، ހުން ގަދަވާން ފެށި ކަމަށްވެއެވެ.

މި އަންހެން މީހާގެ ވާހަކަ ފެންމަތިވުމާއެކު، ސިއްހީ ކަންކަމުގެ އަސާސީ މައުލޫމާތު މީހުންނަށް ބޭނުންވާ މިންވަރުގެ މުހިންމު ކަމުގެ ވާހަކަ، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ ވައިރަލް ވާން ފަށާފައެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު މި އަންހެން މީހާ މިހާރު ވަނީ ގެއަށް ދޫކޮށްލާފައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!
Facebook users ge contact mauloomathu aanmukoffi
ފޭސްބުކް ޔޫޒާޒްގެ ކޮންޓެކްޓް މައުލޫމާތު އާންމުކޮށްފި
2 days ago
Samsung ah hithi thajribaa eh
ސެމްސަންގްއަށް ހިތި ތަޖުރިބާއެއް!
2 days ago
Dhifaee nizamuge nukulhedhuntherikameh foobehdhumah HIV bebynunkoffi
ދިފާއީ ނިޒާމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ފޫބެއްދުމަށް އެޗް.އައި.ވީ ބޭނުންކޮށްފި
3 days ago
Minister mas maarukeytugai, gina baehge thaureef!
މިނިސްޓަރު މަސް މާރުކޭޓުގައި، ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފް!
3 days ago
3D Technology ge eheegai insaanehgge hitheh printkoffi
3ޑީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި އިންސާނެއްގެ ހިތެއް "ޕްރިންޓް" ކޮށްފި
3 days ago
India gai TikTok App beynun nukurevay goiyy hadhaifi
އިންޑިއާގައި "ޓިކްޓޮކް" ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި
4 days ago