ފިރިހެނަކު ހިފަހައްޓައި އޭނާގެ އޮރިޔާން ފޮޓޯ ނަގާ އޭނާ ބްލެކްމެއިލްކޮށް ފޭރެން އުޅުނު މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ގ. ކަނދުމާގެއާގެ އުމުރުން 31 އަހަރުގެ މޫސާ ދީދީގެ ބަންދަށް މިއަދު 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ޖަހައިފިއެވެ.

މޫސާ ދީދީގެ މައްޗަށް ކުރަނީ ފޭރުމާއި އޮރިޔާން ކާޑު އުފެއްދުމާއި ބިރު ދެއްކުމުގެ އިތުރުން ބްލެކްމެއިލް ކުރުމާއި ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ ކުށެވެ. އަދި އެ ކުށްތަކަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އޭނާ ވަނީ އިންކާރު ކޮށްފައެވެ.

މޫސާ ދީދީ ފުރަތަމަ ކޯޓުގައި ބުނީ އެ ހާދިސާ ހިނގި ދުވަހު އޭނާ އެއްކޮށް އުޅުނީ ގޭގައި ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފަހުން އޭނާ ވަނީ އެ ގަޑީގައި ފިހާރައަކަށް ދިޔަ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން އަނިޔާ ލިބުނު މީހާ 3 މީހަކާއި އެ މީހުންނާއެކު މި ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުގައި ސީސީޓީވީ ފޫޓެއް ވެސް ހެކީގެ ގޮތުގައި ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މޫސާ ދީދީއަކީ އެ ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ރެކޯޑު ވެސް އޮތް މީހެއް ކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.