މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު 13 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަން އަދި ނުފޮނުވާ ކަަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

މަރާލުމަށް ފަހު ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ އިރުއުތުރު ސަރަހައްދުގެ މޫދަށް އެއްލާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު 13 އަހަރު ކުއްޖާގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައި ވަނީ މި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

'ދަ ޕްރެސް' އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން މިއަދު ފުލުހުން ބުނީ، އެ ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަން އަދި ނުފޮނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަން ފޮނުވޭނެ ވަކި ތާރީހަކާއި ފޮނުވަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ކޮން ގައުމަކަށް ކަން ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރަހީނު ކުރި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މި ދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު އެވެ. އެ ކުއްޖާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނިފައި ވަނީ މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު 2:38 ގައެވެ. ފެނުނު އިރު އެ ކުއްޖާ އޮތީ ފޮށިގަނޑަކަށް ލާ ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 އާ ދިމާ މޫދަށް އެއްލާލާފައެވެ. މި ކުއްޖާ މަރާލުމުގައި ކުއްޖާއަށް ގިނަ އަނިޔާތަކެއް ދީފައި ވާއިރު ނޭވާ ހާސްކޮށްލަން ކަރުގައި އެއްޗެއް އޮޅާފައި ވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ވަނީ ކުއްޖާ ބަލަން ހަވާލުވެ ހުރި ކުއްޖާގެ މަންމައަށް ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފައެވެ. ކައިވެނި ރޫޅި ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ބުނީ، 13 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ދިރިއުޅެނީ މާލޭގައި އިންނަ އޭނާގެ މަންމަ ކައިރީގައި ކަމަށެވެ. އެ ކުއްޖާ އެކަނި ބޭރަށް ގޮސް ހަދާކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކީ ބެލެނިވެރިއާ ހުއްޓުވަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ބުނެފައި ވެއެވެ. އަދި އެ ވަރުގެ ކުއްޖެއް އެކަނި ބޭރަށް ދިއުމަކީ ކުއްޖާ ބެލުމުގައި އިހުމާލު ވެފައިވާ ކަން ހާމަވާ ކަމެއް ކަމަށް އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ދަނީ މި މައްސަލަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަމުންނެވެ. ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަން ނިންމާފައިވާ އިރު އިއްޔެ ވަނީ މަރާލި ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު ހުޅުމާލެއަށް ގެންދިޔަ ކާރު ބަލައި ފާސްކޮށްފައެވެ. އެ ކާރަކީ ޓެކްސީއެކެވެ. އަދި ޓެކްސީ ދުއްވި މީހާ މި އަމަލު ހިންގުމުގައި ޝާމިލުވެފައިވާ ކަން ކަށަވަރު ވެފައެއް ނުވެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ވަނީ 2 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ. އެއީ 17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކާއި 27 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އެ މީހުންގެ ބަންދަށް މުއްދަތު ޖަހަން ނެރުނު އަމުރުގައިވާ ގޮތުން 27 އަހަރުގެ ފިރިހެން މީހާގެ މައްޗަށް ފުލުހުން ތުހުމަތުކޮށްފައި ވަނީ މާރާމާރީ ހިންގުމާއި، ކުޑަކުއްޖަކާ މެދު ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމާއި، ރަހީނު ކުރުމާއި އަދި ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ތުހުމަތެވެ. މި ތުހުމަތުތައް ވަނީ މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރި 17 އަހަަރުގެ ކުއްޖާއަށް ވެސް ކޮށްފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރި 17 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ ބަންދަށް ވަނީ 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ޖަހާފައެވެ. އަދި 27 އަހަރުގެ މީހާއަށް ވަނީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ހުކުމް ކޮށްފައެވެ. މި ދެމީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވަނީ ހ. އެކްސްޓްރާ ހެވަން ގެސްޓްހައުސްގައި ފިލާ ތިއްބައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ 9:30 ގައެވެ.