Trumpge machah 2 million dollarge hukumeh!
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ / ފޮޓޯ: ރޮއިޓާޒް

ޓްރަމްޕްގެ މައްޗަށް 2 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހުކުމެއް އިއްވައިފި!

އައިޝާ ރީމާ 08 November 2019, 16:20

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭން ކުރިއަށްދިޔަ ދުވަސްވަރު ޗެރިޓީ ފައުންޑޭޝަނެއްގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަންގަވައިގެން މަސައްކަތްކުރެއްވި ކަމުގެ ކުށުގައި 2 މިލިއަން ޑޮލަރުން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފިއެވެ.

މިހާރު އުވާލާފައިވާ ޑޮނާލްޑް ޖޭ ޓްރަމްޕް ފައުންޑޭޝަންއާއި ގުޅުންހުރި ހިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ޓްރަމްޕްގެ އިތުރުން އޭނާގެ 3 ދަރިއަކާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކުރި ދައުވާގައި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ޓްރަމްޕް ދައްކަންޖެހިވަޑައިގަންނަވާ 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ބަހަންޖެހޭ 8 ފައުންޑޭޝަނެއްގެ ނަންވެސް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

ޓްރަމްޕް ވަނީ އޭނާގެ ފައުންޑޭޝަން ދިފާއުކުރައްވާ ޓްވީޓެއް ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން އެ ފައުންޑޭޝަނުގައި ކުދިކުދި "ޓެކްނިކަލް މައްސަލަ"ތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް އެއީ ބިނާކުރަނިވި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި ފައުންޑޭޝަނެއް ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިތުރު ލިޔުންތައް ދުނިޔެ ޓްރަމްޕް
މިލިޔުން ކިޔާލުމުން 0% 0% 0% 0%
ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!