ރަށުގެ މަސްލަހަތު ނަގާލަން ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލާ: އިސްމާއިލް އަހުމަދު

އެމްޑީއެންއާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލައި ރ. ދުވާފަރުގައި ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ހިނގާލުމެއް ބާއްވާފައި

ފާތުމަތު އަޖްފާން 12 October 2019, 13:28
Rashuge maslahathu nagaalan kuraa masakkai huttaalaa: Ismail Ahmed
ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިސްމާއީލް އަހުމަދު

އެމްޑީއެން އައި ދެކޮޅަށް ޝުއޫރު ފާޅު ކުރުމަށް ރ. ދުވާފަރުގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމަކީ ރަށުގެ މަސްލަހަތު ނަގާލަން ކުރި ކަމެއް ކަމަށާއި، މަސްލަހަކަތު ނަގާލަން ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އިސްމާއިލް އަހުމަދު ގޮވާލައިފިއެވެ.

ރ. ދުވާފަރުގައި އެމްޑީއެންއާ ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހިނގާލުން / ފޮޓޯ: ސޯޝަލްމީޑިއާ

އިސްމާއިލް އަހުމަދު ކުރެއްވި ޓްވިޓްގައި ވަނީ، މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އާއި ދެކޮޅަށް އިއްޔެ ދުވާފަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެއްވުމަކީ ފިތުނަ ފަސާދަ އުފައްދަން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި އެމްޑީއެންގެ މައްސަލައިގައި ސަރުކާރުން ރަނގަޅު ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، އިސްލާމް ދީނުގެ ދިފާއުގައި އަޅަންޖެހޭ ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އަޅުއްވާނޭ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދެއްވާފައި ވާކަމަށްވެސް އޭނަ ވިދާޅުވެއެވެ.

ދުވާފަރުގައި ޝުރޫރު ފާޅުކޮށް ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ގިނަބަޔަކު ބައިވެރިވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި އެމީހުން ވަނީ "ލާދީނީ ފިކުރުތަކާ ދެކޮޅު" ކަމަށް ބުނެ އަޑު އުފުލާފައެވެ. އެ ހިނގާލުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުން ބައިވެރިވެފައި ވާއިރު، ފިރިހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންވެސް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ރ. ދުވާފަރުގައި އެމްޑީއެންއާ ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހިނގާލުން / ފޮޓޯ: ސޯޝަލްމީޑިއާ

އެ ހިނގާލުމާ ގުޅިގެން "ދަ ޕްރެސް" އިން ސުވާލު ކުރުމުން ދުވާފަރު ކައުންސިލުން ބުނީ "އެފަދަ ކަމެއް ކުރި ވާހަކަ ދެއްކި ކަމަށާއި" ކައުންސިލަށް ނޭނގޭ ކަމަށެވެ.

އެމްޑީއެން އިން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި އިސްލާމްދީނަށާއި ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް ބަދުބަސް ބުނެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބަޔަކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާޅުގައި އެ ޖަމިއްޔާ އުވާލަން ގޮވާލައި، އެ ޖަމިއްޔާގެ ވެރިންނާއި ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލާފައި ވާއިރު، އެ ޖަމިއްޔާ ވަނީ ވަގުތީ ގޮތުން ސަސްޕެންޑުކޮށްފައެވެ.

އިތުރު ލިޔުންތައް ދީނީ މައްސަލަ ސިޔާސީ
މިލިޔުން ކިޔާލުމުން 0% 0% 0% 0%
ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!
އައި

މި ކޮން ބީތާ އެއް

5 days ago