Adeeb IGMH ah gengos faruvaa dheyn fashaifi
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ސްޓްރެޗާއެއްގައި މިރޭ އައިޖީއެމްއެޗްގައި

ގޮޅި ތެރެއަށް ވެއްޓުމުން އަދީބު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި

ޙުސައިން މަޚްތޫމް 15 August 2019, 22:36

ބަންދުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ނައިިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސް ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ.

އަދީބު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދެމުން ދަނީ، އެމަނިކުފާނު ބަންދުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ގޮޅިތެރެއަށް ހޭނެތިގެން ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އަދީބުގެ ގާތް ފަރާތަކުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އަދީބު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސްޓްރެޗާ އަކަށް އަރުވައިގެން ގެންދާ ފޮޓޯއެއްވެސް ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމު ކޮށްފައެވެ. އެ ފޮޓޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި އަދީބުގެ ނިތްކުރިމަތި ވަނީ ދުޅަވެފައެވެ. މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި އަދީބު ވެއްޓިވަޑައިގަތީ އެމަނިކުފާނު ހުންނަވާ ގޮޅިތެރެއަށެވެ.

އަދީބަށް މިވަގުތު ފަރުވާ ދެމުންދަނީ އައިޖީއެމްއެޗް އައިސީޔޫގައި ކަމަށް އާއިލާއިން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް އަދީބުގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅާ ގުޅޭގޮތުން މާބޮޑު މައުލޫމާތެއް ސާފެއް ނުވެއެވެ. އަދީބު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދެވުނީ މިރޭ 9:30 ކަން ހާއިރުއެވެ.

އަދީބު ޖަލަށް ލާފައި ހުރީ އަދީބުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައި އޮތް 33 އަހަރުގެ ހުކުމްތައް ކޯޓުން ބާތިލުކޮށް އެއްކޮށް މިނިވަން ވެފައި ހުންނަވަނިކޮށް ފިއްލަވައިގެން އިންޑިއާއަށް އެތެރެވާން އުޅުއްވަނިކޮށް އަތުލައިގެން ގެނެހެވެ. އަދީބު ފިއްލަވައިގެން އިންޑިއާއަށް އެތެރެވެވަޑައިގަންނަވަން އުޅުއްވީ ޓަގު ބޯޓެއްގައެވެ. އޭނާ އަތުވުމާއެކު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ފިއްލަވަން އުޅުއްވީ ރާއްޖޭގައި ފުރާނައަށް ނުރައްކާ ވެވަޑައިގެން ކަމަށެވެ.

އޭނާ އިންޑިއާގެ ހިމާޔަތަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް އިންޑިއާއިން އެކަން ބަލައި ނުގަނެ އޭނާ ދިވެހި ސަރުކާރާ ހަވާލު ކުރުމުން، ޖަލަށް ލާފައި ވަނީ އޭނާ ފިއްލެވި މައްސަލައިގައި ކުރާ ތަހުގީގަށެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން 0% 0% 0% 0%
ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!
އެކޮއި

ތިޔަބޭފުޅުން ނޫސްތަކުގަ ލިއާލިއުން ކިޔުންތެރިން ނައް އޮޅުން ފިލާގޮތައް ލިޔުއްވަ ބަލާ

3 months ago