"ނަޗް ބަލިޔޭ" 9 އަށް ހުރިހާ ތައްޔާރީއެއް ވެއްޖެ

އައިޝާ ރީމާ 14 July 2019, 12:46
Nach Baliye 9 ah huriha thayyaree eh vejje
އިންޑިއާގެ ރިއާލިޓީ ޑާންސް ޝޯ "ނަޗް ބަލިޔޭ"ގެ 9 ވަނަ ސީޒަންގެ އިސްތިހާރު ޕޯސްޓަރެއް/ފޮޓޯ: ސްޓާ ނިއުސް

ދިވެހިންގެ މެދުގައިވެސް ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ އިންޑިއާގެ ރިއަލިޓީ ޑާންސް ޝޯ "ނަޗް ބަލިޔޭ"ގެ 9 ވަނަ ސީޒަންއަށް ވާންޖެހޭ ހުރިހާ ތައްޔާރީއެއްވެ ނިމިފައިވާކަމަށް ޚަބަރު ލިބިއްޖެއެވެ.

10 ސެލެބްރިޓީ ޖޯޑުގެ މެދުގައި ކުރިއަށްދާ ނެށުމުގެ މުބާރާތެއްގެ ކޮންސެޕްޓަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ "ނަޗް ބަލިޔޭ"ގެ 9 ވަނަ ސީޒަންގެ ތީމް ހާއްސަކޮށްފައި ވަނީ ކުރީގެ ލޯބިވެރިންނާއެކު ނެށުމަށްކަމަށްވާއިރު، މިފަހަރުގެ ސީޒަނަކީ ފާއިތުވީ 8 ސީޒަނަށްވުރެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާނެ ސީޒަނެއް ކަމަށް ބުނެއެވެ.

މަނީޝް ޕޯލް ހޮސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ފެނިގެންދާއިރު، މިފަހަރު ޖަޖުންގެ ޕެނަލުން ފެންނާނީ ރަވީނާ، ސަލްމާން ހާން އަދި އަހުމާދު ހާންއެވެ.

"ނަޗް ބަލިޔޭ"ގެ 9 ވަނަ ސީޒަން ސްޓާ ޕްލަސްއިން ދައްކަން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މި ހިނގާ ޖުލައި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ނަމަވެސް މި ޝޯގެ ބައެއް މަންޒަރުތައް އޮންލައިންކޮށް ލީކުވެފައިވާކަމުގެ އަޑުތައް ވަނީ ފެތުރިފައެވެ.

އިތުރު ލިޔުންތައް ބޮލީވްޑް މުނިފޫހިފިލުވުން
މިލިޔުން ކިޔާލުމުން 0% 0% 0% 0%
ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!