މޯލްޑިވްސް ޕެރަމޯޓާ އިވެންޓް 14 ދުވަހުން ނިންމާލައިފި

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން 14 March 2019, 10:01
Maldives Paramotor event 14 duvahun ninmaalaifi
ޕެރަމޯޓާ މޯލްޑިވްސް 2019 އިވެންޓުގެ ތެރެއިން އިންޖީނުލީ ވައިކުޑަ އަޅައިގެން ވައިގެތެރޭގައި އުދުހެނީ / ފޮޓޯ: ޕެރަމޯޓާ މޯލްޑިވްސް

ހއ. ތުރާކުނުން މިމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ފެށި ޕެރަމޯޓާ މޯލްޑިވްސްގެ އިވެންޓް މިއަދު މިވަނީ ނިންމާލާފައެވެ.

މި އިވެންޓަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކާއި ދިރުންތަކަށް ކުރާ އަސަރުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތެކެވެ. ސްކައި ގައިސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި އިވެންޓްގެ ލީޑް ސްޕޮންސަރަކީ ދިރާގެވެ.

އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލެވޭ ޕްލާސްޓިކަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ އަމާޒުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި އިވެންޓް ފެށިއިރު ބުނެފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ އުތުރުން ދެކުނަށް 24 ރަށެއްގައި މި ހަރަކާތްކުރިއަށް ގެންދާނެކެމަށެވެ. އައްޑޫ އަށް ނިންމާލަން ހަމަޖައްސާފައިވާ މި އިވެންޓް ވަނީ ފ އަތޮޅާ ހަމައިން ނިންމާލާފައެވެ. މި ވަގުތު ވައިގެ މިސްރާބު ބަދަލުވެފައި ވުމުން މި އިވެންޓް މިވަނީ ނިންމާލާފައެވެ.

ޕެރަމޯޓާ މޯލްޑިވްސް 2019 އިވެންޓުގެ ތެރެއިން އިންޖީނުލީ ވައިކުޑަތަކުގައި ފިނޮޅަކަށް ޖައްސަނީ / ފޮޓޯ: ޕެރަމޯޓާ މޯލްޑިވްސް

ވައިގެ ކުޅިވަރުތައް އިންތިޒާމު ކުރާ ސްކައި ގައިސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޖާވިދު ހުސައިން ވިދާޅުވީ ބޭރުގެ 10 ޕައިލެޓުންނާ އެކު ފެށި ދަތުރުގައި 1360 ކިލޯމީޓަރު ކަޑައްތުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޕެރަމޯޓާއަކީ ވައިކުޑައެއްގައި ކުޑަ އިންޖީނެއް އަޅައިގެން އުދުއްސާ އުޅަނދަކެވެ. 14 ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި އިވެންޓުގައި ޕެރެގްލައިޑިން އާއި ސްކައިޑައިވިން ފަދަ ކުޅިވަރުތައް ޕްރޮމޯޓްކޮށްފައި ވެއެވެ. މި އިވެންޓު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރަށްރަށުން ދިން ތަރުހީބު ފާހަގަކޮށް އެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މެހެމާންދާރީއާ ހިތްހެޔޮކަން ފާހަގަކޮށް ޕެރަމޯޓާ މޯލްޑިވްސްގެ ޓީމުން ވަނީ ޝުކުރުއަދާކޮށްފައެވެ.

ޕެރަމޯޓާ ދުއްވާ ޕައިލެޓުންގެ ތެރޭގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ރަން ވަނަތައް ހޯދާފައިވާ މީހުން ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސި ވިލާތާއި އޮމާންގެ އިތުރުން ސައުތު އެފްރިކާގެ މީހުން ހިމެނެއެވެ. 10 ޕައިލެޓުންނާއެކު ސަޕޯޓް ކްރޫއެއްވެސް މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

މި ދަތުރުގައި ރަށްރަށުގެ ޒުވާނުންނާ ފުރާވަރުގެ ކުދިންނާ ބައްދަލުކޮށް އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އެއްލާލާ ޕްލާސްޓިކުން ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުގެ ވާހަކަ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ބޭނުން ކުރުން މަދުކުރުމަށް ފޮތި ކޮތަޅުވެސް ބަހާފައިވެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!
Ooredoo digital classroom maafushee jalugai launch kohfi
އުރީދޫ ޑިޖިޓަލް ކްލާސްރޫމް މާފުށީ ޖަލުގައި ލޯންޗު ކޮށްފި
1 day ago
Dhiraagu ge 2vana startup grind event gai gina zuvaanun thakeh baiverivi
ދިރާގު ދެވަނަ ސްޓާޓަޕް ގްރައިންޑް އިވެންޓްގައި ގިނަ ޒުވާނުންތަކެއް ބައިވެރިވި
2 days ago
Ooredoo in internet speed boostkolla 2 package eh thaarafkoffi
އުރީދޫއިން އިންޓަނެޓް ސްޕީޑް ބޫސްޓްކޮށްލާ ދެ ޕެކޭޖެއް ތައާރަފްކޮށްފި
4 days ago
Ooredoo supernet saver inn salhi discount thakeh libey!
އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ސޭވާ އިން ސަޅި ޑިސްކައުންޓްތަކެއް ލިބޭ!
4 days ago
Amazon aa gulhigen Ooredoo in haassa offer eh thaarafkoffi
އެމޭޒަންއާ ގުޅިގެން އުރީދޫން ހާއްސަ އޮފާއެއް ތައާރަފްކޮށްފި
5 days ago
OFID in raajje ah 771 million rufiyaage loan eh dheyn ninmmaifi
އޮފިޑުން ރާއްޖެއަށް 771 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް ދޭން ނިންމައިފި
6 days ago