އައިޓީބީ ފެއާގައި ދިވެހި ބަހުން ހުރި ކްރިސްޓިއަން ދީނުގެ ފޮތްތަކެއް ބަހައިފި

09 March 2019, 21:07
ITB fairgai Dhievhi bahun huri Christian dheenuge foithakeh bahaifi
އައިޓީބީ ފެއާގައި ބެހި ކަމަށް ބުނާ ފޮތްތަކުގެ ފޮޓޯއެއް / ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ

ޖަރުމަނު ވިލާތުގެ ބާލިންގައި ކުރިއަށްދާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ފެއާ، އައިޓީބީގައި ދިވެހި ބަހުން ތައްޔާރު ކޮށްފައި ހުރި ކްރިސްޓިއަން ދީނުގެ ފޮތްތަކެއް ބަހައިފި ކަމަށް ހަބަރު ލިބިއްޖެއެވެ. ފެއާގައި ބައިވެރިވި މީހަކު ވަނީ އެފޮތްތަކުގެ ފޮޓޯއެއް އޭނާގެ ޓްވިޓާގައި ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.

އޭނާ ބުނީ ޔޫރަޕް މީހުން މިހާ ފައްކާކޮށް މިކަން ކުރީ ކިހިނެތްހެއްޔެވެ. އަދި އޭނާ ބުނީ މިފޮތްތައް ބެހި މީހަކު ބަހާފައިވަނީ ބާލިން ފެއާގައި ހުރި ރާއްޖޭގެ ސްޓޭންޑް ގައި ކަމަށެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އައިޓީބީ ފެއާގައި މިވަގުތު ހުންނެވި މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސްގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓާ ތޮއްޔިބު މުހައްމަދާ ސުވާލު ކުރުމުން ވިދާޅުވީ އެފަދަ އެއްޗެއް ރާއްޖޭގެ ފެއާއިން ދެކެވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ގައުމެއް ކަމަށް ވާތީ، ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މިބާވަތުގެ ފޮތްތަކާ، އަދި ބުދު ދީނުގެ ބުދުފަދަ ތަކެތި އެކިފަރާތްތަކުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކޮށްފައި އެބަހުއްޓެވެ. އަދި މިބާވަތުގެ ތަކެތި ރާއްޖޭގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަތުލައި ނައްތާލައިފައި ވާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެވޭ އިރު މިދިޔަ ހަފްތާގައި އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އައި 4 ފަތުރުވެރިއަކު 28 ބުދާ އެކު ވަނީ ހިފަހައްޓާ އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!
Ooredoo digital classroom maafushee jalugai launch kohfi
އުރީދޫ ޑިޖިޓަލް ކްލާސްރޫމް މާފުށީ ޖަލުގައި ލޯންޗު ކޮށްފި
1 day ago
Dhiraagu ge 2vana startup grind event gai gina zuvaanun thakeh baiverivi
ދިރާގު ދެވަނަ ސްޓާޓަޕް ގްރައިންޑް އިވެންޓްގައި ގިނަ ޒުވާނުންތަކެއް ބައިވެރިވި
2 days ago
Ooredoo in internet speed boostkolla 2 package eh thaarafkoffi
އުރީދޫއިން އިންޓަނެޓް ސްޕީޑް ބޫސްޓްކޮށްލާ ދެ ޕެކޭޖެއް ތައާރަފްކޮށްފި
4 days ago
Ooredoo supernet saver inn salhi discount thakeh libey!
އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ސޭވާ އިން ސަޅި ޑިސްކައުންޓްތަކެއް ލިބޭ!
4 days ago
Amazon aa gulhigen Ooredoo in haassa offer eh thaarafkoffi
އެމޭޒަންއާ ގުޅިގެން އުރީދޫން ހާއްސަ އޮފާއެއް ތައާރަފްކޮށްފި
5 days ago
OFID in raajje ah 771 million rufiyaage loan eh dheyn ninmmaifi
އޮފިޑުން ރާއްޖެއަށް 771 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް ދޭން ނިންމައިފި
6 days ago