މިފަހަރުވެސް އެވޯޑް އުފުލާލީ ރާމީ!

އައިޝާ ރީމާ 11 February 2019, 09:39
Mifaharuves award ufulaalee Rami

ބްރިޓިޝް އެކަޑަމީ ފިލްމް އެވޯޑްސްއިން ހޮވާ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރުގެ ޝަރަފު، ޒުވާން ބަތޮލާ ރާމީ މަލެކް އުފުލާލައިފިއެވެ.

ބެސްޓް އެކްޓާ ކެޓަގަރީއިން ރާމީ ބަފްޓާ އެވޯޑް އުފުލާލާފައި މިވަނީ، މަޝްހޫރު ލަވަކިއުންތެރިޔާ ފްރެޑީ މާކިއުރީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އުފައްދާފައިވާ ފިލްމް "ބޮހީމިއަން ރެޕްސަޑީ"ގައި އޭނާ އަދާކޮށްދީފައިވާ ރޯލުންނެވެ. މި ފިލްމުގައި އޭނާ އަދާކޮށްފައިވަނީ ފްރެޑީގެ ރޯލެވެ.

އެވޯޑާއި ހަވާލުވުމަށްފަހު ރާމީ ވަނީ އެއިޑްސް ބަލީގައި މި ދުނިޔެއާއި ވަކިވެފައިވާ ފްރެޑީއަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރޯޔަލް އެލްބާޓް ހޯލްގައި ކުރިއަށްދިޔަ 72 ވަނަ ބަފްޓާ އެވޯޑްސް ހަފުލާގައި އެމީހެއްގެ ނަން އެއްވެސް ވަރަކަށް ފާހަގަކޮށްފައި ނުވާ މީހަކީ "ބޮހީމިއަން ރެޕްސަޑީ"ގެ ޑައިރެކްޓާ ބްރާޔަން ސިންގަރއެވެ. ކުޑަ ފިރިހެން ކުދިންތަކަކާއި ބެހުނު ކަމުގެ މައްސަލައެއް ސިންގަރއާއި ދެކޮޅަށް ފެންމަތިކޮށްފައިވާއިރު، ބަފްޓާއިންވަނީ ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓުންވެސް އޭނާގެ ނަން އުނިކޮށްފައެވެ. ކުރިން އޭނާ ވަނީ ބެސްޓް ޑައިރެކްޓާގެ ކެޓަގަރީއިން ބަފްޓާ އެވޯޑަށް ނޮމިނޭޓްވެފައެވެ.

ސިންގަރ ދަނީ މި ތުހުމަތުތަކަށް އިންކާރު ކުރަމުންނެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!
Nafsaanee baleege haqqugai Kanagana ge film censor boadah
ނަފްސާނީ ބަލީގެ ހައްގުގައި ކަންގަނާގެ ފިލްމް ސެންސަރު ބޯޑަށް!
23 hours ago
Bachchan aailaa Raajjeygai
ބައްޗަން އާއިލާ ރާއްޖޭގައި!
23 hours ago
Thamalha film 96 ge remake Raajjeygai
ތަމަޅަ ފިލްމް "96" ގެ ތެލޫގޫ ރީމޭކް ރާއްޖޭގައި
23 hours ago
Ajay Devgn ge suvaalu Tanushree ah
އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ސުވާލު ތަނޫޝްރީއަށް
1 day ago
Modi ah hadhanvee comedy filmeh
މޯދީއަށް ހަދަންވީ ކޮމެޑީ ފިލްމެއް!
1 day ago
Bollywood ge aadhaya khilhaafu ithifaaqeh
ބޮލީވުޑްގެ އާދަޔާ ހިލާފު އިއްތިފާގެއް!
2 days ago