ކުއްލި ޚަބަރު
ސްރީލަންކާގައި ބޮމުގެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދީފި
4 minutes ago

91 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްސް: ހޮސްޓަކާއި ނުލާ!

09 February 2019, 22:24
91 vana Oscar Awards: host akaa nulaa!

ފިލްމީ ދާއިރާގައި ދެވޭ އެންމެ ޝަރަފު އެވޯޑް ނުވަތަ އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ މިއަހަރުގެ ހަފުލާ ކުރިއަށްދާނީ ހޮސްޓަކާއި ނުލާ ކަމަށް ހަބަރު ލިބިއްޖެއެވެ.

މިއީ ފާއިތުވީ 30 ވަރަކަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހޮސްޓަކާއި ނުލާ މި ހަފުލާ ކުރިއަށް ގެންދާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެކަޑަމީ އެވޯޑްސްގެ ގޮތުގައިވެސް މަޝްހޫރުވެފައިވާ އޮސްކާ އެވޯޑްސް ހަފުލާ އޮންއެއާ ކުރާ އޭބީސީ އެންޓަޓެއިންމަންޓްގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ބުނީ މިފަހަރުގެ އެވޯޑް ހަފުލާ ދުރަށް ފޮނުވުމުގައި ހޮސްތެއް ނެތްތައް ފޫބައްދާނީ އެވޯޑް ހަވާލުކުރަން އަރާ ސެލެބްރިޓީންގެ ވާހަކަތަކަށް ކަމަށެވެ.

އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ މިއަހަރުގެ އެވޯޑް ހަފުލާ ހޮސްޓްކޮށްދޭނެ ފަންނާނަކު ހޯދުމަށް އޭބީސީ އެންޓަޓެއިންމަންޓަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެފައެވެ. މިއީ އެވޯޑް ހަފުލާތަކުގެ ތެރެއިން ހޮސްޓަކު ހަމަޖައްސަން އެންމެ އުނދަގޫ ޝޯގެ ތާރީހުވެސް އޮންނަ ޝޯއެކެވެ.

ހޮސްޓަކާއި ނުލާ އޮސްކާ އެވޯޑްސް ހަފުލާއެއް އެންމެ ފަހުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 1989 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!
Nafsaanee baleege haqqugai Kanagana ge film censor boadah
ނަފްސާނީ ބަލީގެ ހައްގުގައި ކަންގަނާގެ ފިލްމް ސެންސަރު ބޯޑަށް!
1 day ago
Bachchan aailaa Raajjeygai
ބައްޗަން އާއިލާ ރާއްޖޭގައި!
1 day ago
Thamalha film 96 ge remake Raajjeygai
ތަމަޅަ ފިލްމް "96" ގެ ތެލޫގޫ ރީމޭކް ރާއްޖޭގައި
1 day ago
Ajay Devgn ge suvaalu Tanushree ah
އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ސުވާލު ތަނޫޝްރީއަށް
2 days ago
Modi ah hadhanvee comedy filmeh
މޯދީއަށް ހަދަންވީ ކޮމެޑީ ފިލްމެއް!
2 days ago
Bollywood ge aadhaya khilhaafu ithifaaqeh
ބޮލީވުޑްގެ އާދަޔާ ހިލާފު އިއްތިފާގެއް!
2 days ago