ކުއްލި ޚަބަރު
ހެންވޭރު ބޮޑުއަލިފާން: އެކަކު ނިޔާވެ، 10 ތަނެއް އަނދައި ހުލި
7 hours ago

އެވެންޖާޒް އެންޑްގޭމްގެ ހަގީގީ ފޭން!

އައިޝާ ރީމާ 14 June 2019, 15:15
Avengers Endgame ge haqeeqee fan
އޮގަސްޓިން އެލާނިސް (ކ) އެވެންޖާޒް އެންޑްގޭމްގެ ޝޯއެއް ބަލަން ދިއުމަށްފަހު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފޮޓޯ އާންމުކޮށްފައި/ފޮޓޯ: އީޑަބްލިއުއެން

3 ގަޑިއެއް ހާއިރަށް ދެމިގެންދާ "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" ފިލްމް 110 އަކަށް ވުރެ ގިނަ ފަހަރު ބަލައިގެން، ފްލޮރިޑާގެ ހިލްސްބަރޯ ކައުންޓީގެ ޒުވާނަކު، ދުނިޔެގެ ރެކޯޑްފޮތުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

އުމުރުން 30 އަހަރުގެ އޯގަސްޓިން އެލާނިސް ވަނީ އޭނާ މި ފިލްމް ބެލި ކޮންމެ ފަހަރަކު، ޓިކެޓާ އެކު ސެލްފީއެއް ނަގާ، ޓުވިޓާގައި އެ މަންޒަރުތައް ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

ސިނަމާއަށް ގޮސްގެން އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް އެއް ފިލްމެއް ބެލި މީހެއްގެ ރެކޯޑް މިހާތަނާ ޖެހެންދެކަށް އޮތީވެސް އެވެންޖާޒް ފޭނެއްގެ އަތުގައެވެ. އޯގަސްޓިން މި ރެކޯޑް މުގުރާލުމާ ހަމައަށް، ސިނަމާއަށް ގޮސްގެން އެއް ފިލްމެއް އެންމެ ގިނައިން ބެލި މީހާގެ ރެކޯޑް ހޯދާފައިވަނީ އެންތަނީ މިޝެލް ނަމަކަށް ކިއާ މީހެކެވެ. އޭނާ ވަނީ "އެވެންޖާޒް: އިންފިނިޓީ ވޯ"، 103 ފަހަރު ބަލާފައެވެ.

އޯގަސްޓިން ބުނާ ގޮތުގައި އޭނާގެ އެންމެ ބޮޑު އިންސްޕިރޭޝަން އަކީވެސް އެންތަނީ މިޝެލްއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!