އެލީޝާ ކީޒްގެ ފޮތް ޝާއިއުކުރަނީ އޯޕްރާ ވިންފްރީ

އައިޝާ ރީމާ 15 March 2019, 08:55
Alicia Keys ge foiyy shaaiukuranee Oprah Winfrey
މަޝްހޫރު ލަވަކިއުންތެރިޔާ އެލީޝާ ކީޒްގެ ހަޔާތުގެ ފޮތް ޝާއިއުކުރަނީ އޯޕްރާ ވިންފްރީ/ފޮޓޯ: އެލޫއާ

މަޝްހޫރު މިއުޒީޝަން އެލީޝާ ކީޒްގެ ދިރިއުޅުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އޭނާ އަމިއްލައަށް ލިޔެފައިވާ ފޮތް "މޯ މައިސެލްފް" ޝާއިއުކުރާނީ، ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި އަދި އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އަންހެނުންގެ ލިސްޓުގެ ކުރިން ޖާގަ ހޯދާފައިވާ މަޝްހޫރު ޓީވީ ހޮސްޓް އޯޕްރާ ވިންފްރީ ކަމަށް ޚަބަރު ލިބިއްޖެއެވެ.

އެލީޝާ ކީޒް ސިފަކުރާ ގޮތުގައި މި ފޮތުގައިވާ ވާހަކަތަކަކީ އޭނާގެ ހަޔާތުގެ ދަތުރެވެ.

"ސޯންގްސް އިން އޭ މައިނާ"ގެ ނަމުގައި އޭނާގެ ފުރަތަމަ އަލްބަމް، އުމުރުން އެންމެ 21 އަހަރުގައި 2001 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި އެލީޝާ ކީޒްގެ އިތުރު 5 އަލްބަމެއް މިހާތަނަށް ރިލީޒްކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާ ވަނީ 15 ގްރެމީޒްވެސް ހާސިލުކޮށްފައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!
Jane The Virgin ge fahu seasonah thayyaru?
"ޖޭން ދަ ވާޖިން"ގެ ފަހު ސީޒަނަށް ތައްޔާރު؟
22 hours ago
Shabana Azi ge faadukiunthahves PM Narendra Modi ah
ޝަބާނާ އަޒްމީގެ ފާޑުކިއުންތައްވެސް "ޕީ.އެމް. ނަރޭންދްރާ މޯދީ" އަށް!
23 hours ago
Varun aai Sanjay RRR ah
ވަރުންއާއި ސަންޖޭ އާރްއާރްއާރް އަށް!
1 day ago
GMail Inbox bandhukuranee
ޖީމެއިލް އިންބޮކްސް ބަންދުކުރަނީ!
2 days ago
Modige filmge massalagai Javed Akhtar hiyyhama nujehijje
މޯދީގެ ފިލްމުގެ މައްސަލައިގައި ޖާވިދު އަހުތަރު ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ
2 days ago
MJ ah nan badhalukuri meehaa aneikaves nan badhalukuranee
އެމްޖޭއަށް ނަން ބަދަލުކުރި މީހާ އަނެއްކާވެސް ނަން ބަދަލުކުރަނީ
5 days ago