Taxi driver ge gaathilun hoadhumah fuluhun aanmunge ehee ah edhijje
ހުޅޫމާލޭގައި ޒަހަމްކޮށްލާފައިވާ މީހާ

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުގެ ގާތިލުން ހޯދުމަށް ފުލުހުން އާންމުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިއްޖެ

05 December 2019, 00:24

ހުޅުމާލޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މަރާލި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުގެ ގާތިލުން ހޯދުމަށް އާންމުންގެ އެހީތެރިކަމަށް ފުލުހުން އެދިއްޖެއެވެ.

ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި އޮތީ، ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެ ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު އެނގޭ އެއްވެސް މީހަކު ހުރި ނަމަ، ފުލުހުންނާ އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކޮށްދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ފުލުހުން މިހާރުވެސް ގެންދަނީ އެ ހާދިސާ ތަހުގީގު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ހުޅުމާލެއަށް އެތެރެވެ ބޭރުވާ ހުރިހާ ވެހިކަލެއް ޗެކް ކުރުމާއި، ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުވެސް ދަނީ ބަލަމުންނެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި މަރާލި ކާރު ޑްރައިވަރު ދުއްވި ޓެކްސީ

މަރާލާފައި ވަނީ އުމުރުން 59 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ މަރާލަން ޖެހުނު ސަބަބެއް އަދި ސާފު ނުވާ އިރު، އޭނާ ދުއްވި ޓެކްސީ އޮތީ، މަގުމަތީގައި ހުރި ބިއްގަނޑެއްގައި ޖެހިފައެވެ. އަދި އެ ޓެކްސީ އޮތީ ސްޓާޓު ކުރި ގޮތަށް ނިއްވާވެސް ނުލައެވެ.

ރޭ ހިނގި އެ ހާދިސާގައި މަރުވި މީހާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ އޭނާ މަގުމަތީގައި ވެއްޓިފައި އޮއްވާ ފުލުހުންނެވެ. އޭނާ މަރުވިކަން ފުލުހުން އިއުލާނު ކުރީ 10 ޖަހަން އުޅެނިކޮޅެވެ.

އިތުރު ލިޔުންތައް ހަބަރު މަރު ޕޮލިސް
މިލިޔުން ކިޔާލުމުން 0% 0% 0% 0%
ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!
ޖާބިރު

އަދިވެސް ޒަމާނީ ވަސީލަތް ގެންގުޅެން ނުވޭތަ؟؟ * ފިންގަރ ޕްރިންޓް އިން ނޭގޭތަ؟؟ * އައިޑީކާޑު އޮތް ކޮންމެ މީހެއްގެ ފިންގާ ޕްރިންޓް އިންނާނެ އެތް ނު؟ * ޜިލްވާން ގެލުނީމަ ވެސް ތި ހުޅުމާލެ ސީސީ ޓީވީ އިން ކަވަރ ނުކުރި ވިއްޔާ ހަފްތާޔަކަ ތިހެން އުޅެލާފަ ދޫކޮއްލާ މާދަމާ ރަތްޔިތުން ކޮންމެވެސް ސިޔާސީ ކަމަކާ ބިޒީ ވެދާނެ އޭރުން ތިކަން ތައް މަތި ޖަހާލެވޭނެ. ދެން ދައުރު ނިމެން ވާ އިރައް އަނެކާ މަތި ނަގާނީ ދެން ކޯޗެ އިނގޭނީ 10 އަހަރު ފަހުން ތިމީހުން ހޯދަން އުޅޭ

1 week ago
ރެއްކަބެ

ކީއްކުރާ ބައެއްމީ. ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ބޮޑުމުސާރަ ނަގައިގެން ވަރުދައްކާފަ އަދިވެސް ބަލަނީ ސްޓިކަރ ޖެހޭތޯ. ކަމެއް ދިމާވާއިރަށް އެހީއަށް އެދެނީ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން. މިއަށްވުރެ މާ ބައިބޯ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުގައިވެސް ވަރަށް ފަސޭހައިން މިކަހަލަ ބޮޑެތި ކަންކަން އެގައުމުތަކުގެ ފުލުހުން ވަރަށް ފަސޭހައިން ހޯދައިގަނޭ.

1 week ago