Petrol shed kairin 2 cycle eh jehi accident eh higaa, ekakah aniyaa vejje
ވެހިކަލް ދުއްވާ ބާރުމިން ދެނެގަތުމަށް ފުލުހުން ބޭނުންކުރާ އެންމެ ފަހުގެ ސްޕީޑް ގަން/ ފައިލް ފޮޓޯ: ޕޮލިސް މީޑިއާ

ޕެޓްރޯލްޝެޑް ކައިރިން ދެ ސައިކަލެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާ އެކަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

އައިމިނަތު ޝަމާ އަބްދުﷲ 04 December 2019, 14:32

ހެންވޭރު ޕެޓްރޯލްޝެޑު ކައިރިން ދެ ސައިކަލެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއްވެ އެކަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް މައުލޫމަތުދޭ ގޮތުގައި، މި އެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައި ވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައި ވަނީ މިއަދު މެންދުރު 13:41 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މި އެކްސިޑެންޓު ހިގުމުން އެތަނުން އެއް ސައިކަލު ވަނީ ފިލާފައެވެ. އަދި އަނެއް ސައިކަލުގައި އިން މީހާއަށް އަނިޔާވެގެން އޭޑިކޭއަށް ގެންގޮސްފައި ވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. މި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން ހިއްސާކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ލިބެމުންދާ ވަރަކުން ހިއްސާކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ދަނީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުން ނެވެ.

އިތުރު ލިޔުންތައް ހަބަރު ޕޮލިސް
މިލިޔުން ކިޔާލުމުން 0% 0% 0% 0%
ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!