Control nuve pickup eh pickupeh gai jehi, e pickup ithuru pickup ehgai jehijje
ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް އެކްސިޑެންޓްވި ޕިކަޕެއް / ފޮޓޯ: ޕޮލިސް

ކޮންޓްރޯލު ނުވެ ޕިކަޕެއް ޕިކަޕެއްގައި ޖެހި، އެ ޕިކަޕު އިތުރު ޕިކަޕެއްގައި ޖެހިއްޖެ

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން 10 November 2019, 20:13

ހުޅުމާލޭގައި ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ޕިކަޕެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ މަޑުކޮށްގެން އޮތް ޕިކަޕެއްގައި ޖެހި، އަދި އޭގެ ކުރިއަށް އޮތް އެހެން ޕިކަޕެއްގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، ހުޅުމާލެ ހުވަނދުމާ ހިނގުމުގައި މަޑުކޮށްގެން އޮތް ޕިކަޕެއްގައި ފަހަތުން އައި ޕިކަޕެއް ޖެހި، އަދި މަޑުކޮށްގެން އޮތް ޕިކަޕު އޭގެ ކުރީގައި އޮތް ޕިކަޕެއްގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މިމައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓު ކޮށްފައި ވަނީ މިއަދު ހަވީރު 4:02 ހާއިރު ކަަމަށް އެފަރާތުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މެދުގައި އޮތް ޕިކަޕާއި ދުއްވާފައި ދިޔަ ޕިކަޕު ދުއްވަން ތިބީ ބަންގްލަދޭޝް ޑްރައިވަރުން ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އަދި އެ ދެމީހުންނަކީވެސް ކުރިން އެހެން މައްސަލައެއްގައި ލައިސަންސް ހިފަހައްޓާފައިވާ ދެމީހުން ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އެންމެ ކުރީގައި އޮތް ޕިކަޕަކީ ދިވެއްސަކު ދުއްވަން އިން ޕިކަޕެއް ކަމަށާއި އެ ޑްރައިވަރު އަތުގައި ލައިސަންސް އޮތް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މި ތިން ޕިކަޕުގެ އިތުރުން އެ ސަރަހައްދުގައި ޕާކުކޮށްފައިވާ ދެ ސައިކަލަކަށް ވަނީ ގެއްލުން ވެފައެވެ. ނަމަވެސް މި އެކްސިޑެންޓުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފުލުހުން ބުނީ، މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގުމަށް މެދުވެރިވީ ފަހަތުން އައި ޕިކަޕު ބާރު ސްޕީޑުގައި އައިސް ކޮންޓްރޯލް ނުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. ފުލުހުން ދަނީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން 0% 0% 0% 0%
ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!
އަނބު

އެޕިކަޕުން މިޕިކަޕަށް

1 week ago
ޢައިމިނަ

ލައިސަންސު ހިފެހެއްޓުމަކުން ވީކަމެއް ނެތެނުން. މީހާ ބަދެފަ ބާއްވަބަލަ އޭރުން ނުދުއްވޭނުން

1 week ago