ހުޅުމީދޫގައި ދުވަސްވީ އަންހެނަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ ފޭރިގެންފި

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން 21 September 2019, 22:48
Hulhumeedhoo gai dhuvasvee anhenakah valhin hamalaadhee feyrigenfi
އައްޑޫގައި ވަޅިން ހަމަލާދީ ފޭރުނު މައްސަލަ ބަލަން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

އައްޑު އަތޮޅު ހުޅުމީދޫގައި ދުވަސްވީ އަންހެނަކަށް ވަޅިން ހަަމަލާދީ އެމީހާ އަތުން ފޭރިގެންފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، މި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ މިރޭ 9:30 ހާއިރުކަމަށެވެ. އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކަށް ވަޅިން ބިރުދައްކާ ވަޅިން ހަމަލާ ދިނުމަށްފަހު އެމީހާ އަތުން ފޭރިގެންފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އަނިޔާ ލިބިފައިވަނީ އުމުރުން 69 އަހަރުގެ އަންހެނަކަށް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

"ދަ ޕްރެސް" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ އަންހެންމީހާގެ އަތުން ފޭރިގެންފައިވަނީ ފައިސާތަކަކާއި ފޯނެކެކެވެ. މިހާރު އެ އަންހެން މީހާއަށް ދަނީ ހުޅޫމީދޫ ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދެމުން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އެ އަނަހެންމީހާގެ އަތުގެ ތިން ތަނަކަށް ވަޅިން ހަމަލާ ދިާﷲއިވާ ކަމަށާއި އަދި މޫނުމަތީގައި ޖެހުމުގެ ސަބަބަުން މމޫނަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ދަނީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ބަލާ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން 0% 0% 0% 0%
ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!