ވައިޓްހައުސްއާއި ދާދި ކައިރިން އާންމުންނަށް ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއްދީފި

އައިޝާ ރީމާ 20 September 2019, 11:00
White House aai dhaadhi kairin anmunah badeege hamalathakeh dheefi
އެމެރިކާގެ ވޮޝިންގްޓަން ޑީސީގައި ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއް ދީގެން އުޅޭ ސަރަހައްދެއްގައި ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ/ފޮޓޯ: އޭބީސީ 7

އެމެރިކާގެ ވޮޝިންގްޓަން ޑީސީގެ މަގުމަތީގައި ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއްދީ އެކަކު މަރާލައިފިއެވެ.

ވައިޓްހައުސްއާއި މާ ދުރުނޫން ހިސާބެއްގައި ދިން މި ހަމަލާތަކުގައި އާންމުންގެ ބަޔަކު ޒަހަމްވެފައިވާކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ. ހާދިސާ ހިނގައިގެން އުޅޭ ސަރަހައްދާ، ވައިޓްސްހައުސްއާއި ދެމެދު ހުންނާނީ އެންމެ 3 ވަރަކަށް ކިލޯމީޓަރު ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ބަޑީގެ ހަމަލާ ޖުމުލަ 6 މީހަކަށް އަމާޒުވިއިރު 1 ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. މަރުވެފައިވަނީ ފިރިހެނެއް ކަމަށްވެސް މިހާރު ލިބެމުންދާ ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ޒަހަމްވީ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދެމުންދަނީ ކޮލަމްބިއާ ހައިޓްސްގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައެވެ. މިއީ ކިހިނެއްވެގެން، ކާކު ނުވަތަ ކޮން ބަޔަކު ހިންގި އަމަލެއް ކަން އަދި ސާފުވާ ގޮތެއް ނުވެއެވެ.

އިތުރު ލިޔުންތައް ދުނިޔެ
މިލިޔުން ކިޔާލުމުން 0% 0% 0% 0%
ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!