ޒުވާނަކު މަރުވި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަަށައިފި

ޙުސައިން މަޚްތޫމް 13 September 2019, 15:21
Zuvaanaku maruvi massalaeh fuluhun balan fashaifi
މާލެ / ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ

މާލޭގައި ޒުވާނަކު މަރުވި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިއަދު ހެނދުނު 9:30 ހާއިރު މާފަންނުގައި ހުރި ގެއެއްގައި މީހަކު މަރުވެފައި އޮތްކަމަށް ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން މަރުވެފައިވާ މީގާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުފުށުން އަނިޔާއެއް ފެންނަން ނެތް ކަމަށާ، މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ 21 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް ފުލުހުން މިހާތަނަށް ހާމަކޮށްފައި ނުވެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!