މަހިބަދޫ ގެއެއްގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވާލައިފި

ނަޙްފާ މުޙައްމަދު 14 March 2019, 20:28
Mahibadhoo ge ehgai roavi alifaan nihvaalaifi
އދ.މަހިބަދޫ މައިމަގު / ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ

އދ މަހިބަދޫ ގެއެެއްގައި މިރޭ 19:21 ހާއިރު އަލިފާން ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލެވިފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުންނާ ރައްޔިތުން ކުރި މަސައްކަތުން އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައި ވަނީ މިރޭ 8:30 ހާއިރު ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން އެނގިފައި ވާގޮތުން އެގޭގައި އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ ގޭތެރޭގައި އޮތް ގޯންޏެއް ނުވަތަ ފައިބާ މެޓް ކަހަލަ އެއްޗެއްގައި އަލިފާން ހިފުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މިހާރު ފުލުހުން ދަނީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ
ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!