މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓު ރޯދައަށް ތައްޔާރު ވެފައި

06 May 2019, 13:12
މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓު ރޯދައަށް ތައްޔާރު ވެފައި
މިއީ އިއްޔެ މާލޭގެ ލޯކަލް މާރުކޭޓު އޮތް ގޮތެވެ. މާރުކޭޓު ރޯދައަށް ތައްޔަރު ވެފައި ވާއިރު އާންމު ގޮތެއްގައި މިރުސް ފިޔަވައި ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ އަގުތައްވެސް ހުރީ ފާއިރުވީ އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުވެސް ހުރި މިންވަރުގައެވެ. ކުރުނބާ -/25ރ އަދި -/30ރ އަށް ހުރި އިރު ބަޓާނީ ހުރީ -/40ރ އަށް ކިލޯއެކެވެ. ފަތާ ބަނބުކޭލާ ކައްޓަލަ ހުރީ ކުރިންވެސް ހުރި މިންވަރުގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ. މިރުހުގެ އަގުތައް ހުރީ އަތް ނުފޯރާ ވަރަށް އަރާފައެވެ. ކަނޑޫދޫ މިރުސް ކަމަށް ބުނެ މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ހުރި ހުރިހާ މިރުހެއް ވިއްކަނީ ކިލޯއެއް -/1200ރ އަށެވެ.
މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓު ރޯދައަށް ތައްޔާރު ވެފައި
މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ބަޔަކު ހަރަކާތްތެރި ވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓު ރޯދައަށް ތައްޔާރު ވެފައި
މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ބަޔަކު ހަރަކާތްތެރި ވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓު ރޯދައަށް ތައްޔާރު ވެފައި
މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ބަޔަކު ހަރަކާތްތެރި ވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓު ރޯދައަށް ތައްޔާރު ވެފައި
މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ބަޔަކު ހަރަކާތްތެރި ވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓު ރޯދައަށް ތައްޔާރު ވެފައި
މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ހުރި ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ބަޔަކު ބަލަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓު ރޯދައަށް ތައްޔާރު ވެފައި
މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ގޮޅިއެއް ހިންގާ ސޭޓަކު / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓު ރޯދައަށް ތައްޔާރު ވެފައި
މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ހުރި ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ބަޔަކު ބަލަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓު ރޯދައަށް ތައްޔާރު ވެފައި
މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ބަޔަކު ހަރަކާތްތެރި ވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓު ރޯދައަށް ތައްޔާރު ވެފައި
މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ގޮޅިއެއް ހިންގާ ސޭޓަކު / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓު ރޯދައަށް ތައްޔާރު ވެފައި
މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ބަޔަކު ހަރަކާތްތެރި ވަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓު ރޯދައަށް ތައްޔާރު ވެފައި
މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ހުރި ފަލަމަޑީގެ ބައެއް ބާވަތްތައް / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް
މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓު ރޯދައަށް ތައްޔާރު ވެފައި
މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓު ބޭރުގައި އަނބު ވިއްކަނީ / ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް