އަބްދުﷲ ލުތުފީ މާލެ ގެނައުން

09 July 2019, 23:41
އަބްދުﷲ ލުތުފީ މާލެ ގެނައުން
ޖުލައި 9، 2019: ނޮވެމްބަރު 3. 1988 ގައި ރާއްޖެއަށް ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާގެ މޭސްތިރި ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ ރޭ ވަނީ މާލެ ގެނެސްފައެވެ. އޭނާ މާލެ ގެެނެސްފައިވަނީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހާއްސަ ޓީމެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ރޭ 9:30 ހާއިރު އެމިރޭޓްސް ފުލައިޓުންނެވެ. 2010 ވަނަ އަހަރު ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވުމުން ލުތުފީ ފިލައިގެން އުޅެފައިވަނީ އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާގައެވެ. އޭގެ 9 އަހަރު ފަހުން މިދިޔަ މެއި މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު އޭނާ ވަނީ ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީއަށް ހާޒިރުވެ ސަރެންޑާ ކޮށްފައެވެ. އަދި ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ އޭނާ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސް ލަންކާއިން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތަކާއެކު މާލެ ގެނެސްފައެވެ. ލުތުފީ މިހާރު ވަނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އާއި ހަވާލުކޮށް މާލެ ޖަލަށް ގެންގޮސްފައެވެ.
އަބްދުﷲ ލުތުފީ މާލެ ގެނައުން
ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގެ އުދުވާނީ ހަމަލާގެ މޭސްތިރި ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ މިރޭ މާލެ ގެނައުން / ފޮޓޯ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
އަބްދުﷲ ލުތުފީ މާލެ ގެނައުން
ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގެ އުދުވާނީ ހަމަލާގެ މޭސްތިރި ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ މިރޭ މާލެ ގެނައުން / ފޮޓޯ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
އަބްދުﷲ ލުތުފީ މާލެ ގެނައުން
ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގެ އުދުވާނީ ހަމަލާގެ މޭސްތިރި ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ މިރޭ މާލެ ގެނައުން / ފޮޓޯ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
އަބްދުﷲ ލުތުފީ މާލެ ގެނައުން
ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގެ އުދުވާނީ ހަމަލާގެ މޭސްތިރި ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ މިރޭ މާލެ ގެނައުން / ފޮޓޯ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
އަބްދުﷲ ލުތުފީ މާލެ ގެނައުން
ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގެ އުދުވާނީ ހަމަލާގެ މޭސްތިރި ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ މިރޭ މާލެ ގެނައުން / ފޮޓޯ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
އަބްދުﷲ ލުތުފީ މާލެ ގެނައުން
ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގެ އުދުވާނީ ހަމަލާގެ މޭސްތިރި ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ މިރޭ މާލެ ގެނައުން / ފޮޓޯ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
އަބްދުﷲ ލުތުފީ މާލެ ގެނައުން
ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގެ އުދުވާނީ ހަމަލާގެ މޭސްތިރި ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ މިރޭ މާލެ ގެނައުން / ފޮޓޯ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
އަބްދުﷲ ލުތުފީ މާލެ ގެނައުން
ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގެ އުދުވާނީ ހަމަލާގެ މޭސްތިރި ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ މިރޭ މާލެ ގެނައުން / ފޮޓޯ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
އަބްދުﷲ ލުތުފީ މާލެ ގެނައުން
ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގެ އުދުވާނީ ހަމަލާގެ މޭސްތިރި ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ މިރޭ މާލެ ގެނައުން / ފޮޓޯ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
އަބްދުﷲ ލުތުފީ މާލެ ގެނައުން
ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގެ އުދުވާނީ ހަމަލާގެ މޭސްތިރި ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ މިރޭ މާލެ ގެނައުން / ފޮޓޯ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް
އަބްދުﷲ ލުތުފީ މާލެ ގެނައުން
ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގެ އުދުވާނީ ހަމަލާގެ މޭސްތިރި ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ މިރޭ މާލެ ގެނައުން / ފޮޓޯ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް | ދަޕްރެސް