އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022

03 May 2022, 12:16
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާންމަހު އުރީދޫން ކުރިޔަށް ގެންދާ އުރީދޫ މަސްރޭހުގެ އެގާރަ ވަނަ ސީޒަން، ޓީމް ސްޓެލްކޯ ކަނބަލުން ވަނީ ކަމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. ފޯރިގަދަ ފައިނަލެއްގައި ސްޓެލްކޯ ކަނބަލުން އަދި ޓީމް އެފްއެސްއެމް، ޓީމް ކެޔޮޅު ބައްޕީ އަދި ޓީމް ގޯޅިއަންސް ވާދަކޮށް، މިއަހަރުގެ އުރީދޫ މަސްރޭހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމާއި، އެންމެ ބޮޑު މަސް، އެންމެ ގިނަ މަހުގެ އިތުރުން މޯސްޓް އެންގޭޖިންގް ޓީމް ވަނީ ހޮވާފައެވެ.
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022 / ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022 / ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022 / ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022 / ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022 / ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022 / ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022 / ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022 / ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022 / ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022 / ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022 / ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022 / ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022 / ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022 / ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022 / ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022 / ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022 / ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022 / ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022 / ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2022 / ފޮޓޯ: އުރީދޫ