27 ވިލޭރޭ 3 ހަރަމް ފުރާލި

28 April 2022, 14:02
27 ވިލޭރޭ 3 ހަރަމް ފުރާލި
މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ 27 ވިލޭރޭ އަޅުކަމަށް އެއްވި މީހުން މައްކާގެ މަސްޖިދުލް ހަރާމް އާއި މަދީނާގެ މަސްޖިދުއް ނަބަވީގެ އިތުރުން ފަލަސްޓީނުގައި ހުންނަ މަސްޖިދުލް އަގުސޯގައި ކުރި ތަރާވީހް ނަމާދުގައި އެ 3 ހަރަމް ފުރާލައިފިއެވެ. ހަރަމްފުޅާ ބެހޭ ހަބަރުތައް ގެންނަ ހަރަމުން ޝަރީފައިން ޗެނަލުން ބުނީ، މައްކާ މަދީނާގެ 2 ހަރަމަށް 2 މިލިއަނެއްހާ މީހުން އަޅުކަމަށް ޖަމާވި ކަމަށެވެ. ޕަލަސްތީނުގައި ހުންނަ އަގްސޯ މިސްކިތަށް ޖަމާވި މީހުންގެ އަދަދު ނޭނގުނަސް، މިސްކިތް ސަރަހައްދު އޮތީ އެއްކޮށް ފުރާލާފައެވެ.
27 ވިލޭރޭ 3 ހަރަމް ފުރާލި
27 ވިލޭރޭ ހަރްމްފުޅު ފުރާލި - ގާތްގަނޑަކަށް 2 މިލިއަން މީހުން ޖަމާވި ކަމަށް ހަރަމުއް ޝަރީފައިން އިން ބުނޭ
27 ވިލޭރޭ 3 ހަރަމް ފުރާލި
27 ވިލޭރޭ ހަރްމްފުޅު ފުރާލި - ގާތްގަނޑަކަށް 2 މިލިއަން މީހުން ޖަމާވި ކަމަށް ހަރަމުއް ޝަރީފައިން އިން ބުނޭ
27 ވިލޭރޭ 3 ހަރަމް ފުރާލި
27 ވިލޭރޭ ހަރްމްފުޅު ފުރާލި - ގާތްގަނޑަކަށް 2 މިލިއަން މީހުން ޖަމާވި ކަމަށް ހަރަމުއް ޝަރީފައިން އިން ބުނޭ
27 ވިލޭރޭ 3 ހަރަމް ފުރާލި
27 ވިލޭރޭ ފަލަސްތީނުގައި ހުންނަ އަގްސޯ މިސްކިތްވެސް ވަނީ ފުރާލާފައި
27 ވިލޭރޭ 3 ހަރަމް ފުރާލި
27 ވިލޭރޭ ފަލަސްތީނުގައި ހުންނަ އަގްސޯ މިސްކިތްވެސް ވަނީ ފުރާލާފައި
27 ވިލޭރޭ 3 ހަރަމް ފުރާލި
27 ވިލޭރޭ ފަލަސްތީނުގައި ހުންނަ އަގްސޯ މިސްކިތްވެސް ވަނީ ފުރާލާފައި
27 ވިލޭރޭ 3 ހަރަމް ފުރާލި
މަދީނާގައި ހުންނަ ނަބަވީ މިސްކިތުގައި ބަޔަކު ތަރާވީސް ކުރަނީ